Aula Oberta és una acadèmia on s’imparteixen classes de reforç, idiomes i preparació de proves. El nostre objectiu és ajudar-te: a superar una matèria, a millorar el teu nivell d’anglés, a obtindre el certificat que t’òbriga noves oportunitats laborals, o a accedir als estudis que desitges.

T’oferim una atenció personalitzada. Tenim molt clar que cada persona és diferent a una altra i que no hi ha una única forma d’aprendre. Per això ens esforcem en conéixer i entendre cada alumne, i ens hi adaptem per oferir un servei el més eficient possible.

Fomentem l’autonomia dels nostres alumnes. Els proporcionem els recursos necessaris per què puguen afrontar ells mateixos els reptes que se’ls presenten, i així guanyar en confiança i seguretat. Perquè volem ser, no només transmissors de coneixements, sinó guies d’aprenentatge

GRUPS REDUÏTS

El nombre d’alumnes per professor és clau per crear un ambient de treball adequat. Per això, limitem el nombre màxim d’estudiants per aula. És la forma de garantir una atenció personalitzada i una major eficiència

PROFESSORAT DE QUALITAT

Tots els nostres professors són titolats universitaris i tenen una àmplia experiència docent. Dominen els continguts que imparteixen, i a més, s’esforcen per aconseguir transmetre’ls als seus alumnes. Abans que professors forem alumnes, i utilitzem eixe bagatge per entendre’t millor.

BIBLIOTECA DE RECURSOS

Disposem d’una extensa biblioteca de recursos didàctics -molts, d’elaboració pròpia i resultat d’anys d’experiència docent- amb els que aprofundir en l’assimilació dels continguts impartits a classe.

MÉS INFORMACIÓ?

LLOMBAI

ALZIRA