A Aula Oberta et preparem per a que superes amb èxit la Prova d'Accés a Grau Mitjà i així pugues accedir al Cicle Formatiu que desitges.

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA

ESTRUCTURA

La prova és comuna a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i consta d'un total de sis exàmens, estructurats en tres parts:

PART LINGÜÍSTICA. Consta de dos exàmens:

  • Llengua i literatura (es pot escollir entre Llengua i Literatura Valenciana o Castellana)
  • Anglés

PART SOCIAL. Consta d'un examen:

  • Ciències Socials, Geografia i Història

PART CIENTÍFICA-MATEMÀTICA-TÈCNICA. Consta de tres exàmens:

  • Matemàtiques
  • Ciències Naturals
  • Tractament de la informació i competència digital

 

EXEMPLES D'EXÀMENS

Pots consultar exàmens de la Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà de convocatòries anteriors al següent enllaç.

COM TREBALLEM

Totes les assignatures

T'ajudem a preparar totes les assignatures de la Prova d'Accés. Preparem totes les matèries de la Prova d'Accés. Disposem d’una extensa biblioteca de recursos didàctics (llibres de text, apunts d'elaboràció pròpia, exercicis, exàmens resolts), resultat d’anys d’experiència docent, amb els que aprofundir en l’assimilació dels continguts impartits a classe.

Atenció personalitzada i de qualitat

El nombre d’alumnes per professor és clau per crear un ambient de treball adequat i per ser més eficients. Per això limitem el nombre  d'alumnes per aula. Tots els nostres professors són titolats universitaris i dominen els continguts que imparteixen, i a més, s’esforcen per aconseguir transmetre’ls als seus alumnes. 

Metodologia

Fomentem l'aprenentatge significatiu per tal de garantir una comprensió global i específica de cada matèria. Practiquem amb la realització d'exàmens d'altres anys i exercicis semblants, amb l'objectiu de dotar al nostre alumnat de la seguretat i l'autonomia necessàries per superar les proves amb èxit.

MÉS

Requisits acadèmics

Pots consultar quins són els estudis previs que permeten l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà al web de la Conselleria d'Educació.

Tota la informació sobre la convocatòria 2020

Quan estiguen disponibles actualitzarem per a que pugues consultar tots els detalls referits a la convocatòria 2020 de la Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà: terminis d'inscripció i documentació necessària, dates dels exàmens i horaris, taxes, etcètera.

 

MÉS INFORMACIÓ?

639 239 758 - LLOMBAI

654 362 602 - ALZIRA

info@aulaoberta.es