A Aula Oberta el nostre professorat està qualificat per treballar totes les matèries de l’ESO; tant les de ciències com les d’humanitats. Repassarem els continguts impartits a classe fins que queden clars i aprofundirem en ells mitjançant la realització d’exercicis semblants. També ajudarem els nostres alumnes a preparar els exàmens, amb la posada en pràctica de diferents tècniques d’estudi, i el plantejament de simulacres d’examen.

COM TREBALLEM

Grups reduïts i homogenis

El nombre d’alumnes per professor és clau per crear un ambient de treball adequat. Per això limitem a 6 el nombre màxim d'estudiants per aula. Per ser més eficients, a més, procurem agrupar els alumnes per nivells i matèries semblants.

Biblioteca de recursos didàctics

Disposem d’una extensa biblioteca de recursos - alguns d’elaboració pròpia - amb els que aprofundir en l’assimilació dels continguts impartits a classe: apunts, fitxes d’exercicis, exàmens…

Alumnes autònoms

No es tracta només d’ajudar-los a fer els deures. Un dels nostres objectius és fomentar l’autonomia dels nostre alumnat, dotant-los dels recursos necessaris per a que siguen ells mateixos els qui solucionen els reptes que se’ls presenten.

Comunicació permanent amb pares

Pares i professors juguem al mateix equip. Per això facilitarem al màxim la comunicació amb mares i pares a través de diferents eines: reunions, informes periòdics… Tot amb l’objectiu que els alumnes aprofiten les classes al màxim.

MÉS

Matèries

Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Geografia i Història, Valencià, Castellà, ...

Dos programes diferenciats

Vine a reforçar una assignatura concreta, o bé acull-te al programa “Aula de deures”: contracta un nombre d’hores a la setmana i dedica-les a les matèries que necessites en eixe moment. Farem els deures, resoldrem dubtes i aprofundirem els continguts estudiats a classe, prepararem els exàmens i t’ajudarem a organitzar-te i planificar les tasques.

Horaris

La franja horària preferent per a l’alumnat de Secundària serà de 18.00 a 19.00 h o de 19.00 a 20.00 h

Flexibilitat

Ens adaptem a tu. Per això, quan ho necessites - i sempre que hi haja disponibilitat - podem acordar canvis puntuals en l’horari. I si, per motius justificats, no pots assistir a classe, et donem l’opció de recuperar-la en un altre moment.

Descomptes

Els germans gaudeixen d’un 10% de descompte en la suma de les seues tarifes.

MÉS INFORMACIÓ?

639 239 758 - LLOMBAI

654 362 602 - ALZIRA

info@aulaoberta.es