A Aula Oberta acompanyem i guiem els nostres alumnes de Primària en les seues tasques diàries per a què assimilen els continguts, tot respectant el seu ritme d'aprenentatge. Cada dia repassarem la matèria impartida a classe i realitzarem exercicis semblants, fins assegurar-nos que els continguts estan entesos. També els ajudarem a preparar els exàmens i, per a això, treballarem diferents tècniques d’estudi i els ensenyarem a planificar el seu temps.

COM TREBALLEM

Grups reduïts i homogenis

El nombre d’alumnes per professor és clau per crear un ambient de treball adequat. Per això limitem a 6 el nombre màxim de xiquets per aula. Per ser més eficients, a més, procurem agrupar els alumnes per nivells i matèries semblants.

Biblioteca de recursos didàctics

Disposem d’una extensa biblioteca de recursos amb els que aprofundir en l’assimilació dels continguts impartits a classe: fitxes d’exercicis, simulacres d'examen, esquemes dels temes...

Alumnes autònoms

No es tracta només d’ajudar-los a fer els deures. Un dels nostres objectius és fomentar l’autonomia dels nostre alumnat, dotant-los dels recursos necessaris per a que siguen ells mateixos els qui solucionen els reptes que se’ls presenten.

Comunicació permanent amb pares

Pares i professors juguem al mateix equip. Per això, i amb l’objectiu que els xiquets aprofiten les classes al màxim, facilitarem la comunicació amb mares i pares a través de diferents eines: reunions, informes periòdics…

MÉS

Matèries

Matemàtiques, Ciències Naturals, Ciències Socials, Valencià, Castellà.

Dos programes diferenciats

A Aula Oberta els alumnes poden vindre a reforçar només una assignatura concreta, o bé acollir-se al programa “Aula de deures”, en el que dedicarem el temps de classe a les matèries que l'estudiant necessite en eixe moment. Farem els deures, resoldrem dubtes, aprofundirem en els continguts i prepararem els pròxims exàmens. També ajudem als nostres alumnes a organitzar-se i a planificar les tasques, amb un seguiment individualitzat de cada cas.

Horaris

La franja horària preferent per a l’alumnat de Primària serà de 17.00 a 18.00 h

Flexibilitat

Ens adaptem a tu. Per això, quan ho necessites - i sempre que hi haja disponibilitat - podem acordar canvis puntuals en l’horari. I si, per motius justificats, no pots assistir a classe, et donem l’opció de recuperar-la en un altre moment.

Descomptes

Els germans gaudeixen d’un 10% de descompte en la suma de les seues tarifes.

MÉS INFORMACIÓ?

639 239 758 - LLOMBAI

654 362 602 - ALZIRA

info@aulaoberta.es