Per a alumnes de Primària, ESO o Batxillerat. A Aula Oberta acompanyem el nostre alumnat en les seues tasques diàries i l'ajudem per a què assimile els continguts, tot respectant el ritme i l'estil d'aprenentatge de cada estudiant. Treballem per detectar els punts febles i enfortir-los, per a així construir una base sòlida que servisca de fonament per als continguts posteriors, i que permeta a l'alumne afrontar els exàmens amb garanties.

 

COM TREBALLEM

Grups reduïts i homogenis

Per crear un ambient de treball adequat i afavorir una atenció més individualitzada limitem a 6 el nombre màxim d'estudiants per aula. Per ser més eficients, a més, agrupem els alumnes per nivells.

Biblioteca de recursos didàctics

Disposem d’una extensa biblioteca de recursos amb els que aprofundir en l’assimilació dels continguts impartits a classe: activitats, textos, àudios i vídeos, simulacres d’examen…

Treballem totes les àrees

Gramàtica

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió oral

Expressió escrita

Comunicació permanent amb pares

Pares i professors juguem al mateix equip. Per això facilitarem al màxim la comunicació amb vosaltres. Tot amb un únic objectiu: que els alumnes aprofiten les classes al màxim.

MÉS

Els nostres nivells

Primària - ESO 1 (1r i 2n d'ESO) - ESO 2 (3r i 4t d'ESO) - Batxillerat

Horaris

Consulteu la disponibilitat

Flexibilitat

Ens adaptem a tu. Per això, quan ho necessites - i sempre que hi haja disponibilitat - podem acordar canvis puntuals en l’horari. I si, per motius justificats, no pots assistir a classe, et donem l’opció de recuperar-la en un altre moment.

Descomptes

Els germans gaudeixen d’un 10% de descompte en la suma de les seues tarifes.

MÉS INFORMACIÓ?