Cursos d’anglés per a adults. Per començar des de zero o bé continuar des del teu nivell.

En un món cada vegada més globalitzat, l’anglès és una eina necessària per a comunicar-se i per a ampliar el teu ventall de possibilitats en el món laboral. A Aula Oberta volem que aprengues l’anglés d’una forma natural, i per a aconseguir-ho crearem situacions comunicatives en les què utilitzar i posar en pràctica els teus coneixements. A més, ho farem en grups reduïts, en un ambient de confiança, i sense deixar mai de banda la component lúdica. Per què aprendre anglés ha de ser, sobretot, una experiència agradable.

COM HO FAREM

Grups reduïts

Volem oferir-te un ambient de confiança i una atenció realment individualitzada. Per això limitem a 6 el nombre màxim d’alumnes per aula.

Immersió en contextos reals

Per aprendre una llengua ens calen situacions comunicatives en les què utilitzar-la. Per això, des de la primera classe recorrerem a contextos comunicatius reals (escenes quotidianes i del món laboral).

Component lúdica

El joc constitueix un vehicle molt efectiu per a l’aprenentatge d’un llengua. Amb les dinàmiques de grup fomentarem la participació i el treball en equip i aconseguirem que les classes siguen àgils i entretingudes.

Biblioteca de recursos didàctics

Disposem d’una extensa biblioteca de recursos (textos, llibres de lectura, dossiers d’activitats, àudios...) amb els què aprofundir en l’assimilació dels continguts impartits.

MÉS

Nivells

Prendrem com a referència els nivells A1 i A2 del MECRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües)

Curs

2 hores a la setmana. D’octubre a juny

Horaris

Consulteu disponibilitat

Descomptes

Sense matrícula
10% de descompte en cas de tindre familiars matriculats al centre

MÉS INFORMACIÓ?